Vacature Senior Managementondersteuner IA maart 2018

 

DE AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA

nodigt geïnteresseerden uit te solliciteren naar de functie van

Senior Managementondersteuner bij het Innovatie Attaché Netwerk

 

A. BASISKENMERKEN VAN DE FUNCTIE

Functie: Senior Managementondersteuner;

Post: Ambassade van het Koninkrijk der Nederland in Peking;

Functieniveau: 7;

Periode arbeidsovereenkomst: 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging;

Arbeidsduur: 38 uur per week.

ALGEMENE KENMERKEN VAN DE FUNCTIE

De Senior Managementondersteuner is werkzaam voor het Economisch Cluster op de

Ambassade te Peking en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van het

Innovatie Attaché (IA) team (o.a. beleidsondersteuning, administratie en bijhouden van

databases) en voor de coördinatie van de China-projecten die ondersteund worden vanuit het

PIB (Partners in Business) Programma.

Hij of zij verricht zelfstandig coördinerende, organisatorische en administratieve

werkzaamheden ter ondersteuning van het management en/of medewerkers van een

organisatie-eenheid of project, zoals het organiseren en voorbereiden van bezoeken, missies en

evenementen en het in behandeling nemen van vragen van bedrijven.

____________________________________________________________________

B.1 TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN

• Fungeert als eerste aanspreekpunt voor netwerk en relaties op het gebied van operationele

zaken, zowel intern als extern;

• Fungeert als algemeen aanspreekpunt voor zowel de IA thuisbasis in Nederland als

bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties;

• Ondersteunt het IA-team bij organisatie van onder andere evenementen, inkomende en

uitgaande missies, de monitor en administratie met het aanleggen en bijhouden

werkdossiers;

• Beantwoordt verscheidene en uiteenlopende vragen en verzoeken die betrekking hebben op

het werk van de attachees;

• Verzamelt en controleert gegevens op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en

volledigheid, verwerkt deze en legt ze vast in (onder andere) databases;

• Stelt managementinformatie samen en voorziet deze van analyse en conclusies;

• Signaleert en rapporteert over beleidsterrein-gerelateerde ontwikkelingen;

• Voert deskresearch uit, bijvoorbeeld over de activiteiten van Nederlandse en Chinese

organisaties ten behoeve van de afdeling en netwerkrelaties;

• Ondersteunt inhoudelijk de verantwoordelijke attachés bij nieuwe en lopende PIB-projecten;

• Fungeren als aanspreekpunt voor zowel PIB-consortia, RVO als inhoudelijk

verantwoordelijke attachés in het China postennetwerk.

___________________________________________________________________________

B.2 CONTACTEN

• De contacten kenmerken zich door het (als schakel) maken van afspraken over

evenementen, missies, delegaties, workshops beheer, processen en afstemmen van

werkwijzen bij te leveren diensten;

• Intern en extern over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden, om toelichting te

geven, te ondersteunen, af te stemmen over werkwijzen en informatie uit te wisselen;

• De senior managementondersteuner is daarin in hoge mate zelfstandig.

__________________________________________________________________________

B.3 KENNIS & VAARDIGHEDEN/ FUNCTIEVEREISTEN

Denk- en werkniveau

– HBO werk- en denkniveau met 2-5 jaar relevante werkervaring.

Talenkennis

– Heldere en taalkundig correcte mondelinge én schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zowel in

het Nederlands als in het Engels;

– Zeer goede spreekvaardigheid in het Chinees (Mandarijn) is een vereiste.

Inhoudelijke kennis

– Beheersing van MS Office is een vereiste;

– Kennis van managementondersteunende werkwijzen, processen en methodieken;

– Affiniteit met exacte wetenschappen en techniek strekt tot aanbeveling.

Vaardigheden

– Stressbestendig;

– Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;

– In staat om te fungeren als schakel naar politiek-bestuurlijk en ambtelijk topniveau met

externe en buitenlandse relaties;

– Talent voor het inzichtelijk maken van gegevens en processen strekt tot aanbeveling;

– Gevoel voor interculturele communicatie.

Competenties

– Initiatief;

– Plannen en organiseren;

– Analytisch denken;

– Organisatiesensitiviteit;

– Flexibiliteit;

– Accuraat werken;

– Coördineren;

– Samenwerken;

– Integriteit (standaard competentie voor alle functies bij de ambassade).

___________________________________________________________________________

C. WERKOMGEVING

De ambassade Peking is een grote post van circa 95 medewerkers, onderverdeeld in afdelingen

voor politiek, economie, pers & cultuur, consulaire & operationele zaken, met uitgezonden en

lokaal in dienst genomen medewerkers. Naast het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben

zo’n 11 andere Nederlandse overheidsorganisaties uitgezonden medewerkers geplaatst bij de

ambassade in Peking.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in China, naast de ambassade in Peking, consulatengeneraal

in Chongqing, Guangzhou, Shanghai en Hongkong en Netherlands Business Support

Offices in Chengdu, Dalian, Jinan, Nanjing, Qingdao en Wuhan.

Tot het ressort van de ambassade behoren China en Mongolië. In Ulaanbaatar wordt Nederland

vertegenwoordigd door een Honoraire Consul. Op de ambassade in Peking en in het Chinanetwerk

kom je terecht in een goed georganiseerde werkomgeving waar teamgeest en

collegiaal samenwerken centraal staan.

Wat in China gebeurt kan altijd rekenen op grote belangstelling uit Nederland en de ambassade

speelt een spilfunctie in de hele samenwerkingsrelatie. Ieder jaar vindt een groot aantal

bezoeken van Nederlandse bewindslieden, handelsmissies en andere delegaties plaats.

De Senior Managementondersteuner functioneert binnen het economisch cluster dat uit

verschillende disciplines bestaat (Handelsbevordering, Landbouw, Innovatie, Investeringen,

Infrastructuur en Waterstaat). Het totale economisch team omvat 23 personen waarvan een

deel uitgezonden staf is en een deel lokale Nederlandse en Chinese medewerkers.

Het economisch cluster werkt nauw samen met andere afdelingen binnen de ambassade, met

het postennet China, met relevante ministeries, kennisinstellingen en organisaties in Nederland

en met het bedrijfsleven in Nederland en in China. Het economisch cluster ziet het als een

kerntaak om goede relaties te onderhouden met de diverse geledingen van de Chinese

overheid.

Het IA-team bestaat uit zeven personen: de Innovatie Raad in Peking, de Senior

Managementondersteuner en vijf Innovatie Adviseurs in Peking, Shanghai en Guangzhou. Het

team in Peking opereert als zelfstandige eenheid binnen het economische cluster van de

ambassade. De kerntaak van het IA-team is het behartigen van de belangen van de

Nederlandse kennisinfrastructuur in China. De Senior Managementondersteuner maakt integraal

deel uit van de ambassade in Peking.

___________________________________________________________________________

D. TYPERING GEZOCHTE MEDEWERKER

De Senior Managementondersteuner is klantgericht, accuraat, en goed in staat werkzaamheden

zelfstandig te plannen, te starten en af te ronden. Is organisatie- en intercultureel sensitief en

effectief in de communicatie met collega’s en derden. Hij/zij werkt graag in teamverband met

zowel eigen als gedeelde verantwoordelijkheid. Heeft gevoel voor humor, is positief ingesteld en

draagt actief bij aan een ‘can do’ werksfeer binnen het IA-netwerk. In staat eigen werk en rol

vanuit een hoger abstractieniveau te bezien.

E. ARBEIDSVOORWAARDEN

• De succesvolle kandidaat wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor in eerste

instantie 12 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging;

• Het gaat om een lokaal in dienst genomen medewerker op wie de Rechtspositieregeling

lokaal in dienstgenomen werknemers 2005 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van

toepassing is;

• De functie is ingedeeld in schaal 7. Deze telt 16 loonnummers, van RMB 17.927,00 bruto

per maand voor loonnummer 0 tot RMB 26.891,00 bruto per maand voor loonnummer 15,

bij een volledige werkweek van 38 uur. Inschaling in een loonnummer geschiedt op basis

van het aantal jaren aantoonbare relevante werkervaring;

• Op het brutoloon wordt belasting ingehouden als ware de medewerker belastingplichtig in

China;

• Het is niet mogelijk om in Nederland aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsstelsel, lokale

medewerkers bouwen niet op de reguliere Nederlandse wijze pensioen op. Het maandsalaris

wordt aangevuld met in totaal circa RMB 9.900,00 netto per maand voor het treffen van

voorzieningen voor pensioen, huisvesting, ziektekosten en sociale verzekeringen;

• De ambassade betaalt een 13e maand.

F. INFORMATIE

• Voor functie-informatie kan contact worden opgenomen met Taake Manning, Innovatie Raad,

via manning@hollandinnovation.cn, +86 10 8532 0218.

• Aanvullende informatie over de arbeidsvoorwaarden kan worden verkregen bij Eugène Brat,

HR Officer, via pek-hr@minbuza.nl, +86 10 8532 0240.

G. SOLLICITATIE

Sollicitanten worden uitgenodigd vóór 19 maart 2018 een motivatiebrief én CV in het

Nederlands te sturen aan pek-hr@minbuza.nl. Onvolledige sollicitaties zullen niet in

beschouwing worden genomen.

H. SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure bestaat in beginsel uit interviews, met mogelijk een schriftelijke test.

Aanstelling vindt plaats onder voorbehoud van het verkrijgen van een visum en een

verklaring omtrent het gedrag met de uitkomst ‘geen bezwaar’. Bij gelijke geschiktheid

hebben interne kandidaten voorrang.

Chinese Research Landscape

When searching for your ideal research and science cooperation partner in China, you will probably encounter many universities, Chinese Academies of Sciences (CAS) and (key) laboratories related to your sector.

Their websites show information related the amount of (under) graduates and members of CAS/ CAE, while also mentioning National Key Basic Research Programs, National Key Labs, other kind of labs, engineering centres, projects 985/ 973, among others.

This article will give an idea about the scientific system in China, and insights how to read such information. Firstly, information will be provided about universities, CAS institutes and laboratories in China. Secondly, the most important scientific programs will be highlighted. Followed by an overview of a top academic career for Chinese scientists, including individual acknowledgements.

Universities

There are more than 2600 universities and colleges in China. In order to find the most prestigious ones, you can look for various lists and programs in which the best universities are selected. Although the overall criteria are unclear, it’s expected that they have qualified research facilities and acknowledged scientists.

Throughout the years China published various university lists. In 1959, a list with National Key Universities referred to universities recognized as prestigious and which received high-level support from the Central government of China. This list started with 16 universities. In 1995, China started Project 211. Project 211 intended to raise the education and research standards of about 100 high-level universities, followed by Project 985 in 1998. Project 985endeavoured to select and prepare nearly 40 research-intensive universities for future international impact. Through Project 985, an official alliance of nine elite and prestigious universities was initiated, named the C9 League, comparable to the UK’s Russel Group or the US’ Ivy League.

The Double First Class University Plan (also named Double Top University Plan) recently “replaced” these projects. The plan is implemented by the Ministry of Education (MoE) in China since 2017, to create world-class universities and disciplines by the end of 2050. The full list is published in September 2017, including 36 universities Class A (which are relatively more prestigious), 6 universities Class B and 95 institutions (including the 42 Class A and B universities) designated to develop world-class courses. See the list here. The list can be used to select the best universities related to your research focus.

To find the best universities on research within your field, it is also recommended to conduct information via the CWTS Leiden Ranking, available via this website. Some guidelines on how to use it: select your interest at “Field”, include China at “Region/ country”, put a minimum output of 500 publications, and order by PP (10%). A list with potential cooperation partners will appear.

Chinese Academy of Sciences (CAS)

The Chinese Academy of Sciences (中国科学院) is the national academy for the natural sciences in China. CAS holds 104 research institutes, with a staff of 67,900 people, including about 56,000 professional researchers. Of these, approximately 22,800 are research professors or associate professors. Website: http://english.cas.cn

Becoming an Academician of the Academy represents the highest level of national honor for Chinese scientists.

A list of the current 104 research institutes is available here. Furthermore, there are 12 branch academies. You can find such on page 7-27 via the following link. CAS also runs three universities, namely the University of Science and Technology of China (USTC), the University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS) and the relatively new ShanghaiTech University.

These institutions are home to more than 100 State Key Labs and engineering centres as well as nearly 200 CAS Key Labs and engineering centres. More information about the various laboratories will be provided in the next paragraph.

CAS scientists conduct research in most areas of basic science and technology, as well as strategic advanced technologies. They have six academic divisions, such as Mathematics & Physics; Chemistry; Life Sciences & Medical Sciences; Earth Sciences; Information Technological Sciences and Technological Sciences

CAS is home to over 85 percent of China’s large-scale science facilities. CAS is e.g. developing the China Spallation Neutron Source (CSNS) and the 500-meter Aperture Spherical Telescope (FAST). The academy also hosts the Chinese Ecosystem Research Network (CERN), which has about 50 core field stations and 100 other stations across the country. CERN conducts monitoring and research involving ecological systems and the environment.

In addition, CAS publishes 267 academic journals.

Other Chinese academies are the Chinese Academy of Engineering (CAE). CAE gives important advice, but does not have research of its own. The Chinese Academy of Social Sciences (CASS) has a similar to CAS for social sciences and humanities. Aside, there are many more narrow academies.

The national scientific and academic organizations affiliated to the China Association for Science and Technology are also important forces to scientific and technological research since they have particularly a strong network.

Laboratories

Within universities and CAS institutes, there are many different laboratories.

These labs are financed differently (infrastructure, personnel costs, etc, but not necessarily the research work itself) by the Central government (MOST, MoE, MIIT etc.), local governments, CAS, hosting universities (therefore by MoE) or by mixed funding including industry. Also the level of excellence differs.

National laboratories and state key labs receive the largest amount of money and are considered to be superior.

National laboratories, only few in number, are set up to deal with broad research topics/ large-scale scientific programs. They are mainly operated through cooperation between a single university and CAS institute, on the basis of various state key labs, CAS key labs and key labs of the Ministry of Education.

These national laboratories are financed by the Ministry of Science and Technology (MOST), including big investments (larger amounts compared to state key labs).

An overview of the current national laboratories is available below. There are more in the application phase, not yet formally approved.

State Key Labs (SKLs) represent the best research groups in China for a specific topic (only one SKL per research topic), especially for basic research. Its premise is to enable the country’s most accomplished scientists and scholars to conduct pioneering research to further support China’s technological and economic development.

In 1984 the plan to create SKLs was initiated by the Chinese State Planning Commission (currently named National Development Reform Commission (NDRC)). In 1998, the implementation was handed over to and financed by the Ministry of Science and Technology (MOST). Later on also the Chinese National Natural Science Foundation (NSFC) got involved in the evaluation of the academic performance of the SKLs.

In 2015 there were in total 255 SKLs, with a total budget of 4 billion RMB, mainly based in universities (132) and CAS (78). Others are with ministries and in companies. More information about SKLs is available here (in Chinese).

All above mentioned labs focus on scientific fundamental research.

More applied research is appointed to the Chinese National Engineering Research Centres (CNERC). There are more than 200 CNERCs in all major engineering areas, established by the Ministry of Science and Technology (MOST). The CNERCs focus on providing engineering research and consultancy support to industries, such as enhancing core competency on the transformation of technology achievements for productivity; promoting a higher level of maturity, compatibility, and engineering standards in technology results; and providing technological innovation support for national socioeconomic development.

Following above explanation of universities, CAS institutes and laboratories in China, the next part will focus on scientific programs in China.

Scientific programs

China formulated a series of general programs for scientific and technological research and development. The overview of scientific programs constantly changes due to reforms and new selections. However the most important ones will be highlighted, namely the National Science and Technology Major Project and National Key R&D Program. The latter includes the 863 and 973 Programs, also named State High-Tech Development Plan and National (Key) Basic Research Program respectively.

The National Science and Technology Major Project are considered the most important science and technology tasks in the Chinese mid-and-long-term science and technology planning. In total it focuses on 12 projects in the field of ICT, chips&software, nuclear technology, earth observation etc.

A well-known example is the C919 project. More information about other projects is available here (in Chinese).

In December 2015 the Ministry of Science and Technology started a reform towards a National Key R&D Program. Programs such as the 863 and 973 Program are being merged in this new program.

The 863 Program was launched in March 1986, by the Ministry of Science and Technology. The program addresses and stimulates a number of cutting-edge high-tech issues of strategic importance. More information is available here.

The 973 Program was launched in 1997 by the Ministry of Science and Technology. It calls for the development of science and technology in various fields. More information is available here.

The Ministry started a new webpage, integrating all information related to the National Key R&D Program. You can find such here (in Chinese).

There are also other, currently less relevant, scientific projects.

In 1982 the Key Technologies R&D Program was launched. It’s oriented towards national economic construction, aiming to solve the key and comprehensive problems directing the national economic and social development covering agriculture, electronic information, energy resources, transportation, materials, resources exploration, environmental protection, medical and health care, among other fields. In 1986 the Spark Program was launched, focusing on revitalizing rural economy through science and technology and to popularize science and technology in rural areas. The Torch Program was launched in 1988. It calls for the development of high-tech industries, including high-tech industrial development zones around China. The program mainly includes projects in new technological fields, such as new materials, biotechnology, electronic information, integrative mechanical-electrical technology and advances and energy-saving technology.

The last part of this article focuses on individual researcher.

As individual researcher you can receive various acknowledgements to highlight your expertise. National Distinguished Experts before the age of 40 can be selected for the (Youth) Thousand Talents Program, which is actually not limited to 1,000 scientists. This program was launched in 2008, for which – on average – scientists between the age of 32-36 are being selected. More information is available here. Before the age of 45, experts can be selected to become a Distinguished Young Scholar. In 1994, such is implemented by the Natural Science Foundation of China (NSFC). More information is available here. The highest honour award is to become an Academician, member of fellow CAS. Currently there are around 800 scholars with such a title in China. Elections for new academicians are held every two years. An overview is available here (in Chinese).

In 1994, CAS implemented the first talent recruiting and training program named the Hundred Talents Programs. Compared to above mentioned acknowledgements it’s less prestigious.

Following above-mentioned acknowledgements, a top academic career for a Chinese scientist looks as follows:

To keep up to date, you can contact me or my colleagues via china@hollandinnovation.cn, or you can follow us via our website (www.hollandinnovation.cn) and/ or Twitter (IA_China).

Might you be interested in a pdf file (slide deck), please also feel free to contact me.

Opportunities and challenges for foreign startups in China

At the Holland Innovation Network part of our work is to explore opportunities for Dutch innovation and tech-driven companies abroad. One of the ways in which we do this is by analysing the startup ecosystem in our host countries. Colleague Bart van Hezewijk wrote a detailed report on Shanghai that can be found in the link underneath.

https://www.linkedin.com/pulse/opportunities-challenges-foreign-startups-china-bart-van-hezewijk-1/

Dutch- Stage bij het Nederlandse Consulaat-Generaal te Shanghai

Het Nederlands Consulaat-Generaal te Shanghai (Innovatie Attaché Netwerk) is op zoek naar een stagiaire voor een periode van 4-5 maanden, beginnend in de eerste week van maart 2018. Volg je een universitaire opleiding en ben je op zoek naar een stage waarmee je resultaten kunt bereiken? Zoek je een stage waarbij je tegelijkertijd je horizon én je netwerk kunt verbreden?

Achtergrond

Het Innovatie Attaché (IA) Netwerk (in het Engels; Holland Innovation Network) zet zich in voor de versterking van de Nederlandse concurrentiekracht op de langere termijn d.m.v. wetenschappelijke en technologische samenwerking. Het IA-netwerk in China vertegenwoordigt de innovatieve sectoren van Nederland en informeert Nederland over trends, ontwikkelingen en kansen in China. Er wordt veel samengewerkt met bedrijven, universiteiten, kennisinstituten en overheidsinstanties vanuit onze vestigingen in Beijing, Shanghai en Guangzhou.

Werkomgeving

Het Nederlandse Consulaat-Generaal in Shanghai behartigt de belangen van Nederlanders en Nederlandse bedrijven/organisaties uit verschillende sectoren (hightech, chemie, energie, agricultuur etc.) in Shanghai en omliggende provincies. Door de toegenomen relevantie van China in de mondiale kenniseconomie is wetenschap en technologie een belangrijk deel van de activiteiten van het Consulaat-Generaal.

Stageomschrijving

In de lente van 2018 zal een automotive missie worden georganiseerd in het kielzog van ministerieel bezoek aan China met een focus op New Energy Vehicles (NEV) en Intelligent Connected Vehicles (ICV). Daarnaast zal tijdens CES Asia een delegatie van start-ups worden verwelkomd op het Holland Pavillion. We zoeken een stagiaire die kan helpen bij de organisatie en promotie van evenementen en gerelateerde activiteiten.

Daarnaast zal de stagiair zich bezighouden met de dagelijkse werkzaamheden van het IA-netwerk; het in kaart brengen van de relevante netwerken en kansen op het gebied van R&D, in diverse sectoren gerelateerd aan innovatie, technologie en/of wetenschap bijvoorbeeld binnen. De intentie is om activiteiten op life science gebied verder te ontwikkelen

Profiel van de stagiair(e)

 Van de stagiair(e) wordt flexibiliteit en improvisatietalent verwacht. Je dient na een korte introductieperiode in staat te zijn redelijk zelfstandig te functioneren. Idealiter heb je een technische opleiding en affiniteit met China. Je hebt een ondernemende geest en legt gemakkelijk contacten. Je bent je bewust van de openbare rol van een Consulaat-Generaal.

Verder:

  • Ben je de gehele duur van de stage beschikbaar.
  • Bezit je een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal. Kennis van het Mandarijn is een pre.
  • Affiniteit met start-ups, de automobiel industrie en/of life science is een pre.
  • Je bezit de Nederlandse nationaliteit.
  • Je volgt een universitaire opleiding bij een erkende onderwijsinstelling (nationaal of internationaal).
  • Je staat gedurende de gehele duur van de stage ingeschreven.

Wat bieden wij

Het Nederlandse Consulaat-Generaal in Shanghai biedt een uitdagende, leerzame en veelzijdige stage, waarbij je snel eigen verantwoordelijkheden kunt verwachten en een groot netwerk op kunt bouwen.

Huidige stagiair: “Tijdens de stage kom je veel te weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen, werk je met innovatieve bedrijven in de regio en bouw je unieke ervaring op met zakendoen in China”.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen. Het betreft een voltijdaanstelling (40 uur per week) voor een periode van vier tot vijf maanden.

Meer weten en/of solliciteren

Stuur je CV en een motivatiebrief naar shanghai@hollandinnovation.cn. Een aantal kandidaten zal worden uitgenodigd voor een Skypegesprek.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.hollandinnovation.cn. Mocht je vragen hebben dan kan je David Bekkers, Bart van Hezewijk en/of Anouk van der Steen bereiken via shanghai@hollandinnovation.cn.

De deadline van reageren is 13 december 2017.

Activities Holland Innovation Network China at CES Asia

Dates

Wednesday June 7 – Friday June 9

Location

CES Asia Startup Park, Hall N4, Booths 4402, 4608 – 4614
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)
345 Longyang Road, Pudong New District, Shanghai
上海新国际博览中心, 中国上海浦东新区龙阳路2345号

 

Holland Innovation Pavilion & Startup Booths

The Consumer Electronics Show Asia 2017 (CES Asia, www.cesasia.cn), will take place in Shanghai from June 7 until June 9. HighTechXL (www.hightechxl.com), XNode (www.thexnode.com) and the Holland Innovation Network at the Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Shanghai (www.hollandinnovation.cn) combine forces at the Holland Innovation Pavilion at the CES Asia Startup Park. In addition, 5 startups will present themselves in startup booths next to the Holland Innovation Pavilion.

 

Activities

The Holland Innovation Network will host/join several events during CES Asia:

 

Tuesday June 6, 19:00-22:00

“StartupGrind hosts Ben Bateman (Senior Director at Indiegogo),” including a workshop crowdfunding and pitches by Dutch startups LifeSense Group and Travis the Translator. @Co-working space NakedHub NJL, 5F 89 Taixing Road.

 

 

Wednesday June 7 13:30-14:30; Thursday June 8 12:00-13:00; Friday June 9 13:00-14:00

“Dutch Startup Showcase @CES Asia Startup Park”. Participating startups will pitch at the presentation stage next to the Holland Innovation Pavilion. On June 7 including welcome remarks by Mr. Taake Manning, Counsellor for Innovation, Technology and Science; Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Beijing.

 

 

Wednesday June 7, 19:00-22:00

“Sino-Dutch Networking Event: Accelerating Innovation & Startup Showcase”; a networking event organised at startup accelerator and co-working space XNode. @XNode Jing’an, 5F Overseas Chinese Mansion, 129 West Yan’an Road.

 

 

Holland Innovation Network, CES Asia Booth N4-4402

Holland Innovation Network is part of the Dutch Ministry of Economic Affairs that operates in multiple countries. This network aims to improve the innovation capabilities of the Netherlands by linking global and Dutch innovation networks. Focus areas for the organization are science, research, technology and innovation. Our office in Shanghai facilitates research, high-tech development and innovation cooperation between the Netherlands and China. We represent the innovative sectors in the Netherlands and inform stakeholders about Chinese developments, opportunities and business models.

荷兰科技办公室是荷兰使领馆创新专员网络的一部分,隶属于荷兰经济部,在世界各地许多国家运作,具有极强的创新能力和潜力。此网络致力于通过连接全球及荷兰创新网络来增强创新能力。该组织的主要领域包括科学、研究、技术和创新。荷兰科技办公室在上海为中荷两国之间科研、高科技发展和创新合作提供便利。荷兰科技办公室不仅代表了荷兰的创新领域,并且为包括公司、大学、政府及资金提供者在内的各方传达中国最新的发展动态、机会及商业模式。

 

HighTechXL
www.hightechxl.com; CES Asia Booth N4-4402

HighTechXL partners with corporations to drive an internal cultural change: from an ‘employee’ to a ‘leader’ mindset. We set the scene within any organization to innovate itself. We leverage the in-depth knowledge of an organization’s existing talent and empower employees to create new business opportunities, while co-working with external startups to quickly adopt a more agile and independent perspective.

HighTechXL 与企业合作共同推动企业文化的转变,即从“员工”到“领导”的思维方式的转变。我们在企业中创造条件使其实现自我创新;我们挖掘企业现有人力资源潜力并协助员工创造新的商业机会同时与外部初创企业合作,迅速找到更灵活、更独立的创新视角

XNode,
www.thexnode.com; CES Asia Booth N4-4402

We incubate ideas and accelerate startups & entrepreneurs, connecting them to an international and local network of mentors, experts, partners, VCs, corporations and institutions. We provide workspace in strategic locations across Shanghai, where both local and foreign teams work together, share ideas as one community and create conditions of serendipity. We use all what we have learned and developed for startups to help corporates adapt before being disrupted, in a fast changing world. We bridge corporates to startups, transform their ideas to reality and raise their intrapreneurial mindset. We finally embed Academia and the Chinese government to this platform, creating and consolidating what we’d like to see in the very near future: a real ecosystem of Innovation.

我们不光孵化创新企业和卓越的思考,同时会连接当地与国际的导师专家,风投与合作伙伴的资源。我们在上海提供策略性的地理位置。本土与国际化的团队可以一起共事。在社区中创造合作共赢的氛围。我们也在用尽我们所有的努力在这个快速变化的时代通过让初创企业帮助大公司走向陌路前变得更好。我们嫁接优秀的初创企业与大公司。让他们好的想法变成现实。也提升他们的企业家思维。我们同时也带入了高端的学术与政府资源到我们的平台。我们要在未来创造出一个真正的创新的生态系统。

 

Startups

DesignNest by Allocacoc
www.designnest.world; N4-4610

DesignNest is a crowdsourcing platform that supports product designers with funding but also beyond that. Once a project is funded on DesignNest, the DesignNest team will provide free support with manufacturing and distribution. DesignNest is a subsidiary from Allocacoc, which provides the support and resources through its DesignNest platform. We are all about the designers and their story, so go take a look and support their beautiful creations on our website!

Allocacoc|designnest平台正式成立,隶属于allocacoc工业设计有限公司旗下,平台对全球的原创设计师开放,致力于支持设计师将停留于纸面的设计市场化。DesignNest平台将共享阿乐乐可资源,包括从概念到批量生产的设计指导;项目启动资金的筹集;供应商的匹配;产品质检及生产供应,认证,以及覆盖世界90多个国家的销售渠道。我们的最终目的是要建立一个新的标准,创新性地为消费者提供以实用设计为核心的生活美学产品。

 

LifeSense Group
www.lifesense-group.com; N4-4609

Revolutionizing healthcare through wearable technology. LifeSense is born from the mission to empower people every day & revolutionize healthcare through wearable technology. Our first product, Carin provides a solution to one of the biggest unspoken problems women face throughout their lives: urinary incontinence. Rising to the top of a field of over 400 entries from more than 60 countries around the world, in February 2017, Carin was crowned as the best wearable healthcare product in the world at the Wearable Technologies Innovation World Cup in Munich. By winning this award LifeSense has transformed the largest unspoken problem into the largest spoken solution. Our international team is based in Eindhoven (The Netherlands), Tokyo (Japan) and San Francisco (USA). We are actively seeking €5 million in series A investment to become the fastest growing business (revenue based).  Carin is our first product on the market. The set of wearables is designed for women with who want better bladder control. Wear Carin to track, exercise and protect yourself.

用穿戴式技术革新医疗. LifeSense用穿戴式技术革新医疗护理,我们首推的产品Carin是帮助解决女性一生难以启口的问题之一:可以改善膀胱问题的得奖技术. 于2012至2015三年Carin的研发时间,总计超过100位的女性参与顾问,并于同时期申请了十三项的专利。我们的全球总部在荷兰恩荷芬,日本东京及美国旧金山, 公司的营业额增长已于2016年达到十倍, Carin 获得欧洲合格认证(CE)及美国联邦食品药品监督管理局(FDA)第二级许可. Carin 2017年的目标更上一层楼,我们积极的寻求五百万欧元的投资以成为营业额成长最快的欧洲企业。

 

Travis the Translator
www.travistranslator.com; N4-4608

Travis was founded in 2016 in Rotterdam, The Netherlands. The team consisting of 12 nationalities is led by entrepreneurs from Rotterdam (Netherlands), Boston / New York (USA), and Shenzhen (China). This international collaboration has had previous experience in shipping more than 10 million consumer devices. With the best integrated technology, easy user experience, and 80 in-built languages online and 20 offline, Travis is a unique device which lets you go global and speak local. Travis Team believes that a world without languages barriers is possible. But we can’t do it alone. We invite everyone to Join the Global Language Movement!

Travis是一个的国际化团队,总部位于“一带一路”终点,荷兰鹿特丹;领导层创客还来自纽约、波士顿和中国深圳,过往移动产品销量达到1000万件。在这个全球一体化的大时代,6500多种语言无疑在我们之间垒起了一道道沟通的高墙。Travis 翻译宝结合最尖端技术,提供最棒的用户体验以及线上80种,线下20种语言的自由翻译功能。 这款设备必将带领我们走向世界,讲当地话!然而,只有我们孤军奋战是很难做到的。因此,我们希望每个人都可以融入并参与语言全球化的进程!据悉Travis翻译宝将于这个秋季,在全球范围内发布,指导售价为199美元。目前限量的翻译宝产品将预留给提前预定者或参与众筹的捐赠者,这些产品将优先于2017年6月发货。您也可以登陆网站,www.travisfanyibao.com 了解详情

 

Triple 3D
www.triple3d.co; N4-4612/4614

Triple 3D is the Sino-Europe design platform originally founded in Amsterdam, which accelerates and facilitates the product design, product development process between fast growing Chinese manufacturing companies and creative European designers. We provide professional services of project management & product innovation development from the early stage product research, ideation, conceptualization all the way to later stage mass production. We are in partnership with more than 200 companies, industrial parks and have done many product development projects in the field of wearables, IOTs, consumer electronics, elderly people products, kids products, smart household and automotive interiors etc. With our Sino-Dutch design innovation platform and professional experiences, we aim to improve all kinds of company’s branding, product innovation quality through the notion of cross-broader design co-creation & intelligent manufacturing.

中欧设品, www.shepinid.com, 杭州设品网络科技有限公司是一家最早创立于荷兰阿姆斯特丹,拥有着丰富欧美设计资源,专注于工业设计,创新产品设计研发服务的公司。中欧设品致力于用专业的眼光,帮助各类新型制造型转型升级中的企业,提供企业品牌设计、产品创意实现、概念设计、产品开发的咨询服务和国际化项目管理服务。我们希望通过欧洲一流的设计师水平及专业的项目管理团队来开拓、提升甚至颠覆传统设计服务的局限性,更可靠且有效率地通过设计来升华和提升中国企业的产品附加值。目前中欧设品已经拥有一个近千名专业工业设计 产品设计师的社群平台, 已跟数百家创新类产品企业沟通交流接洽,已完成了几十余个设计项目。主要涉及的产品领域在智能硬件,智能家居,消费电力,可穿戴物联网,汽车,汽车内饰等产品细分领域。本公司对结合情景的创意设计,软硬件结合的智能化产品设计,以及企业品牌价值深度挖掘,都有着非常独到的经验和理解。中欧设品希望始终贯彻“欧洲设计,中国智造”的跨境协同创新的理念,为中国制造业转型升级,自主产品研发,品牌建设做贡献。

 

WeCare WC
www.wecarewc.com; N4-4611

WeCare WC is a pioneer in transforming public washrooms. Created under the premise that everyone deserves a clean space to refresh and relax, WeCare WC designs, supervises construction, and maintains fully serviced public restrooms with an emphasis on hygiene, intuitive design and quality brand partner products.Last December, the first functional showroom launched in Shanghai’s K11 Art Mall (Level B3). On March 26th, the first nursing room opened to public at Hongqiao International airport Terminal One.

WeCare WC是公共卫生间领域的先驱者。秉承着“每个人都值得拥有一个洁净的空间来放松自我”的理念, WeCare WC集设计, 工程监理以及后期维护等服务于一体。强调卫生, 简约直观的设计, 展示并使用各行业顶尖合作品牌的优质创新产品. 2016年12月,首个WeCare WC功能展厅在上海K11购物艺术中B3层落成, 首个母婴室于3月26日在上海虹桥国际机场T1航站楼对公众开放。